Урсал тауда

Урсал тауда«Урсал тауда» («На горе Урсал»)

Категория: Сагыну
Рис Нгыймов ке
Саид Слйманова сзлре
Ярларына кайтты елга,
Яшеллнде ки ялэн.
У реал тауда кксел томан,
лл шуа моланам…

  т айлар, кт Зйлр,
  Суларында йзалмыйм.
  Урсал тауга карлар яуган,
  Барам инде, тзалмыйм.

Яшьнп яшеннр кйдерс,
Ягырда калып чылан.
Урсал тауда кара урман,
Керсм чыгалмам сыман.

  т айлар, кт Зйлр,
  Суларында йзалмыйм.
  Урсал тауга карлар яуган,
  Барам инде, тзалмыйм.

Кзлр килде, тслр трле —
Алтын бизк ай гынам!
Урсал тауны сары сарган,
лл шуа кайгырам.

  т айлар, кт Зйлр,
  Суларында йзалмыйм.
  Урсал тауга карлар яуган,
  Барам инде, тзалмыйм.

Источник: http://erlar.ru

Оставить комментарий