здереп бер карады да…

здереп бер карады да…«здереп бер карады да…»
Категория: Мхббт
Рис Нгыймов ке
хт Нигъмтуллин сзлре

здереп бер карады да
Яндырды йргемне.
Хзер сизмим кайда басып,
Ни эшлп йргнемне.

  Сизмим тбннн тшкнне,
  рлрг менгнемне.
  Крмим нрс кргнемне,
  Белмим ни белгнемне.

ушны алып ут кабызды,
Суын да сибрсеме?
Су сипмс, белсеме,
Кенеп кибсемне?!

  Ут ччеп мин д карасам,
  Хисемне сизрсеме?
  Мин янган утларда янса,
  зе со тзрсеме?

Источник: http://erlar.ru

Оставить комментарий